Alumni Postdoctoral Research Fellow

# Name
1 Sk Firoz Islam
2 Abdul Khaleque
3 Abhik Jash
4 Abhishek Joshi
5 Ajanta maity
6 Ajay Kumar Dash
7 Amar Srivastava
8 Amita Mohanty
9 Ananta Prasad Mishra
10 Ashwini Kumar
11 Braj Bhusan Singh
12 Chitrasen Jena
13 Debi Prasad Datta
14 Gouranga Kole
15 Jalim Singh
16 Joby Panakkal Kochappan
17 Jyoti Prakash Biswal
18 Lata Thakur
19 Lusaaka Bhattacharya
20 Md. Rihan Haque
21 Meghna K K
22 Minaxi Sharma
23 Mriganka Mouli Mondal
24 Nirupam Dutta
25 Nitul Singh Rajput
26 Oindrila Ganguly
27 Palash Kumar Manna
28 Palash Nath
29 Partha Sona Maji
30 Payal Mohanty
31 Prachi Mohanty
32 Pratim Roy
33 Purba Bhattacharya
34 Rabeet Singh
35 Rama Chandra Baral
36 Sabana Shabnam
37 Sabita Das
38 Sandeep Bhowmik
39 Sandeep Chatterjee
40 Sandeep Kumar Rana
41 Sanjukta Paul
42 Soumyaranjan Mohapatra
43 Subhandu Kumar Manna
44 Subhasis Samanta
45 Subrata Kumar Biswal
46 Sudhanshu Sekhar Das
47 Sudin Ganguly
48 Sudipto Paul Chowdhury
49 Sujit Kumar
50 Suvankar Roy Chowdhury
51 Swapan Roychowdhury
52 Thiruvengadam V
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.